ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา


กิจกรรม ไหว้ครู

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรม ไหว้ครูขึ้น เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครู

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2555 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 (ระดับอำเภอ)

วันที่ 9 มิถุยายน 2555 ทางสำนักงานการศึกาาเอกชนอำเภอรือเสาะ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555 (ระดับอำเภอ)

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2555

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอรือเสาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มหกรรกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน

ทัศนะศึกษา โรงงาน Hand in Hand

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ดูงาน ณ โรงงานผลิตเสื้อผ้า อำเภอรือเสาะ ( โรงงาน Hand in Hand Ruso ) โดยมีตัวแทนลูกๆ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

หน้า 60/66
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com