ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา


กิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้นำคณะครูและนักเรียนทีนับถือศาสนาพุทธไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริม ทำนุ บำรุง ศิลปะ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ณ สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลรือเสาะ ( 15 พ.ย. 2556 )

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

 นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ สนามยิ่งยง (กรมพลศึกษา) กทม. ระหว่างวันที่ 28  พ.ย. - 4 ธ.ค. 2556 นี้

โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet เมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนนราธิวาส

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 13)

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 13 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ สนามครองราช 60 ปี

โครงการเกษตร สอนนักเรียนขับรถแมคโคร

โครงการเกษตรของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดให้มีการสอนนักเรียน (ขับรถแมคโคร) ซึ่งเป็นวิฃาเสริมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ

หน้า 49/66
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com