ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา


สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสกลุ่มทันตกรรมในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุเพื่อลดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสกลุ่มทันตกรรม โดยมีคุณหมอและเจ้าหน้าที่ จาก รพ.รือเสาะ รพ.ศรีสาคร รพ.แว้ง รพ.ระแงะ และ รพ.บาเจาะ มาบริการตรวจฟันนักเรียนในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุเพื่อลดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (11/07/2559)

เนื่องในเทศกาลต้อนรับฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ. 1437

 ท่านผู้อำนวยการวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม พบปะและร่วมประชุม พร้อมกับมอบของขวัญให้กับพี่ๆสายรถ เนื่องในเทศกาลต้อนรับฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ. 1437 (05/07/2559)

กิจกรรมในเทศกาลต้อนรับวันฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ.1437

 ท่านผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนมุสลิมเข้าร่วมรับฟังคำบรรยายจากโต๊ะครู (บาบอมะรอพี หมันปูเตะ)และร่วมกิจกรรมต่างๆเนื่องในเทศกาลต้อนรับวันฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ.1437 (05/07/2559)

การอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

 รองท่านผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและคณะ มาพบปะเยี่่ยมเยียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ พร้อมนิเทศ ติดตามเรื่อง การอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (28/6/59)

ทักษะวิชาการวันสุนทรภู่

 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการวันสุนทรภู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(24/6/59)

หน้า 14/66
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com