ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


สมัครเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพกิจกรรม

 
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา

สช.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ( e-Read & e-write )
สช. รือเสาะตรวจเยี่ยมการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ( e-Read & e-write )
ทดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ( e-Read & e-write )
ทำด้วยใจ
สัปดาห์แห่งการออม
ร่วมงานวันครู ประจำปี2560
ประชุมคณะครู 17ปี โรงเรียนดี มีสุข
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
กีฬาสีใบยางเกมส์ ครั้งที่17
การถ่ายภาพหมู่ของนักเรียนคณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชุมคณะครูโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561
การทดสอบ PRE O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
จัดกิจกรรมป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนว ให้แนวคิดการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ทัศนศึกษาบุคลากร
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมการประชุม "สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 18/2560
ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย (Thai student smile)
การทดสอบการอ่าน เขียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการฝึกอบรมปันจักสีลัตเบื้องต้น
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ
ประชุมประจำเดือน
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส
คณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนและนิเทศ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า
มอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินปี 2560
ทำบุญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2560
อวยพรปีใหม่ 2560
แนะแนว ให้แนวคิดการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
มอบทุนการศึกษา
อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่อง STEM EDUCATION
ด้วยรักจากใจ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ทำสกู๊ปข่าวทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเบื้องต้น
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ร่วมกิจกรรม Volleyboll Your Way
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการศึกษาเอกชนเขตอำเภอรือเสาะ
บรรยากาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นประจำเดือน กันยายน 2559
ร่วมเดินขบวนพาเหรด กีฬา-กรีฑา อำเภอรือเสาะ ประจำปี 2559
การฝึกทักษะศิลปะการป้องกันตนเอง "กีฬาปันจักสีลัต"
การแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559
ประเมินการจัดกิจกรรม/การจัดนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2559
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาการการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนใต้
"สร้างความปลอดภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน"
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ ประจำปี 2559
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่"
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอำเภอ
มอบงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสกลุ่มทันตกรรมในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุเพื่อลดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เนื่องในเทศกาลต้อนรับฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ. 1437
กิจกรรมในเทศกาลต้อนรับวันฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ.1437
การอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทักษะวิชาการวันสุนทรภู่
เยี่ยมเยียนและตรวจเงินอุดหนุน
ฝีกระเบียบแถว
มอบรางวัลการประกวดพานพุ่มในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
มอบอินทผาลัมในเดือนรอมฎอน
ประชุมแต่งตั้งสภา
เลือกตั้งสภานักเรียน
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
โครงการตำรวจชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2559
เตรียมพร้อมจัดระบบห้องคอมพิวเตอร์
โครงการ การเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตี
มอบแบบการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยกาศวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีรับมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา"บัณฑิตน้อย"รุ่นที่15 ประจำปีการศึกษา 2558
เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.นราธิวาส
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย Thai student smile
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ การอ่าน - เขียน โครงการ Thai student smile ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่อง โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
การสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2558
กิจกรรมนันทนาการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชั้นอนุบาล
ทัศนศึกษาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2559
กิจกรรม ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธ์ุสยาม
เทศกาลวันตรุษจีน
กีฬาสี"ใบยางเกมส์" ครั้งที่ 15
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส
โครงการมวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ร่วมประชุมเตรียมพร้อมสอบ O-NETโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com