ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


ประชุมเตรียมรับการประเมินรอบ 3

 
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา

สช.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ( e-Read & e-write )
สช. รือเสาะตรวจเยี่ยมการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ( e-Read & e-write )
ทดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ( e-Read & e-write )
ทำด้วยใจ
สัปดาห์แห่งการออม
ร่วมงานวันครู ประจำปี2560
ประชุมคณะครู 17ปี โรงเรียนดี มีสุข
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
กีฬาสีใบยางเกมส์ ครั้งที่17
การถ่ายภาพหมู่ของนักเรียนคณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชุมคณะครูโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561
การทดสอบ PRE O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
จัดกิจกรรมป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนว ให้แนวคิดการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ทัศนศึกษาบุคลากร
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมการประชุม "สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 18/2560
ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย (Thai student smile)
การทดสอบการอ่าน เขียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการฝึกอบรมปันจักสีลัตเบื้องต้น
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ
ประชุมประจำเดือน
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส
คณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนและนิเทศ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
สมัครเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า
มอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินปี 2560
ทำบุญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2560
อวยพรปีใหม่ 2560
แนะแนว ให้แนวคิดการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
มอบทุนการศึกษา
อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่อง STEM EDUCATION
ด้วยรักจากใจ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ทำสกู๊ปข่าวทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเบื้องต้น
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ร่วมกิจกรรม Volleyboll Your Way
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการศึกษาเอกชนเขตอำเภอรือเสาะ
บรรยากาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นประจำเดือน กันยายน 2559
ร่วมเดินขบวนพาเหรด กีฬา-กรีฑา อำเภอรือเสาะ ประจำปี 2559
การฝึกทักษะศิลปะการป้องกันตนเอง "กีฬาปันจักสีลัต"
การแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559
ประเมินการจัดกิจกรรม/การจัดนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2559
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาการการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนใต้
"สร้างความปลอดภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน"
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ ประจำปี 2559
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่"
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอำเภอ
มอบงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสกลุ่มทันตกรรมในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุเพื่อลดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เนื่องในเทศกาลต้อนรับฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ. 1437
กิจกรรมในเทศกาลต้อนรับวันฮารีรายอ ประจำปี ฮ.ศ.1437
การอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทักษะวิชาการวันสุนทรภู่
เยี่ยมเยียนและตรวจเงินอุดหนุน
ฝีกระเบียบแถว
มอบรางวัลการประกวดพานพุ่มในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
มอบอินทผาลัมในเดือนรอมฎอน
ประชุมแต่งตั้งสภา
เลือกตั้งสภานักเรียน
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
โครงการตำรวจชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2559
เตรียมพร้อมจัดระบบห้องคอมพิวเตอร์
โครงการ การเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตี
มอบแบบการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยกาศวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีรับมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา"บัณฑิตน้อย"รุ่นที่15 ประจำปีการศึกษา 2558
เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.นราธิวาส
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย Thai student smile
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ การอ่าน - เขียน โครงการ Thai student smile ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่อง โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
การสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2558
กิจกรรมนันทนาการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชั้นอนุบาล
ทัศนศึกษาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2559
กิจกรรม ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธ์ุสยาม
เทศกาลวันตรุษจีน
กีฬาสี"ใบยางเกมส์" ครั้งที่ 15
วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส
โครงการมวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ร่วมประชุมเตรียมพร้อมสอบ O-NET
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2559
"อนุบาลรือเสาะเกมส์ ครั้งที่ 15 "
วันเด็กแห่งชาติ 2559
"คืนความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ "
มอบของขวัญ สายรถรับ-ส่งนักเรียน
กิจกรรมสืบสานสายสัมพันธ์เมาลิดนบี 58
ท่านผู้อำนวยการสัญจร
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-นครราชสีมา
การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1
การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ถ่ายภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนนำร่อง
งานวันไปรษณีย์โลก 2558
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส
มอบของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ
จัดงานเลี้ยง สุข สนุก สุขสันต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ
"เทิดไท้ องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน"
ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558
รับประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2558
ทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย (Thai Student Smile)
รับเกียรติร่วมรำถวายพระพร
ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอล
ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่
จัดการแสดงเพื่อการกุศล
เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้
เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในระดับชั้น อ.1-ป.6
ให้ความรู้และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ ร่วมพบปะกับนักเรียน ครู โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
กิจกรรม พหุวัฒนธรรม รือเสาะสานสัมพันธ์ชุมชน ๒ วิถี
ติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม ปันรักให้น้อง ๑๐๐ ปี นราธิวาส
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
มอบวุฒิบัตรในการแข่งขันมหกรรมวิชาการภาคใต้ ระดับอำเภอ ประจำปี 2558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่"
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม มอบรางวัลให้กับลูกๆนักเรียนและผู้ควบคุมในมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอำเภอ ประจำปี 2558
การแข่งขันทักษะวิชาการ "วันภาษาไทย"
ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
โครงการกำจัดเหาด้วยใบสะเดา
ขอต้อนรับเด็กหญิงซูนีตา โล๊ะนิโย ที่ประสบอุบัติเหตุและรักษาตัวเกือบ 7 เดือน
มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส
การประกวด "การตั้งชื่อน้ำยาล้านจานที่ผลิตโดยลูกๆนักเรียน อ.น.ส. "
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ ร่วมพบปะ กับนักเรียน ครู โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
อบรม "ไข้เลือดออก"
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ ร่วมพบปะ กับนักเรียน ครู โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
ผลผลิตทางการเกษตร
ประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล 1
วันสถาปนาลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจและติดตามเงินอุดหนุน
มายากลโชว์ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ร่วมงานประเพณีของดีเมืองรือเสาะ ฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
มอบงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี
พิธีรับวุฒิบัตรทางการศึกษา รุ่นที่14 ประจำปีการศึกษา 2557
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
เทศกาลตรุษจีน
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2558
กิจกรรมพบปะสายรถรับ-ส่งนักเรียน
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้นอนุบาล1-3 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ในโครงการ"โรงเรียนประหยัดน้ำ
สอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558
วันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารฟ้า-ขาว
มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ ปี 58
เยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจ
โครงการเดิน วิ่งมินิมาราธอนคืนความสุขให้ประชาชน
เดินขบวนจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ณ ศาลาประชาคม อำเภอรือเสาะ
ร่วมขับร้องเพลงคืนความสุขกับประชาชนต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มายากลโชว์
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมหน้าเสาธง
บรรยกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.กระบี่
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ทดสอบประเมินความรู้ปลายภาคเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557
อบรมวัยญากรณ์ เทรนเนอร์ป๊อป คงสุวรรณ์ภานิช
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับอนุบาล 1- 3
โครงการฝึกอบรมศิลปะการป้องกันตัว (ปันจักสีลัต)
การเรียนรู้เรื่องสีธรรมชาติระดับชั้นอนุบาล 1
สร้างขวัญและกำลังใจ
ร่วมด้วย ช่วยกัน โรงเรียนน่าอยู่
ร้อยเอก ทะวรรตสินธ์ พจนา หน.ชบ.กร.ฉก.นราธิวาส 30
มหกรรมของดีอำเภอศรีสาคร
ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนระดับอนุบาล
"กีฬาเทศบาลสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอรือเสาะ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
มอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันอาซานและอนาชีด สู่อาเซียน
โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย
พบปะและให้กำลังใจวงเมโลเดียน
ประกวดแข่งขันขับร้องอนาซีตและอาซานสู่อาเซียน ครั้งที่ 1
โครงการ "กำจัดเหา"
โครงการประกวด"หนูน้อยฟันสวย"
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์สโมสร
กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์สโมสร
โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
แด่น้องๆสู่อาเซียน
มอบอินทผลัม
สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.รือเสาะ (สช.)ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
วันไหว้ครูประจำปี 2557
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
การประกวดวงดนตรี Yala Music Award 2014
โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน(แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2557
มอบงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปี 2557
กิจกรรมลานหน้าเสาธง
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.สระบุรี
มายากลโชว์การกุศล
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสื่อ - เนตรนารีสามัญ
วันเมาลิดสัมพันธ์
เทศกาลวันตรุษจีน
ทัศนศึกษาดูงาน ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
การอบรมศักยภาพในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
เทิดไท้ องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
กิจกรรมวันวิชาการ (โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ)
โครงการอบรมเทคนิคการสอน (ภาษาไทย)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 13)
โครงการเกษตร สอนนักเรียนขับรถแมคโคร
ผอ.สช.รือเสาะ มอบวุฒิบัตร แก่ นักเรียนและครูผู้ควบคุม
มหกรรมวิชาการ ระดับอำเภอ ประจำปี 2556
แจกเงินสนับสนุน ค่าชุด และอปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2556
เปิดเทอมวันแรก
พิธิมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2555
โครงการนำน้องเที่นวชม อ.น.ส.
สอบ O-Net ของนักเรียน ป.6
นักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
นักเรียน ชั้น ป.2 และ ป.3 ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
นักเรียน ชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
นักเรียน ป.2 ร่วมกันทำอาหารมื้อเที่ยง
ผอ.สช.รือเสาะ และคณะทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผกก.สภ.รือเสาะ พ.ต.อ. อโณทัย จินดามณี ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
การเรียนการสอน โดย ใช้ tablet เป็นสื่อในการเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปี 2555
5 ธันวา มหาราชา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555
โครงการอดออมกับธนาคารออมสิน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
การแข่งขันกีฬาเปตอง สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555 (รอบคัดเลือก)
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555 (รอบคัดเลือก)
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกีฬาใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12
ประชุมสื่อมวลชน อำเภอรือเสาะ
ร่วมขบวนพาเหรด งานของดีศรีสาคร
มอบเหรียญรางวัล แก่นักกีฬาอนุบาล
การแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12" ประเภทครู
การแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12" ในระดับชั้น ประถมศึกษา
การแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12" ในระดับชั้น อนุบาล
มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย
การแข่งขัน ศอ.บต.วอลเลย์บอล "นิบง คัพ" ครั้งที่ 3
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประชุมสายรถ รับ-ส่ง นักเรียน
ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพรวันแม่
กิจกรรม 80 พรรษา มหาราชินี
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า
กิจกรรม 80 พรรษา มหาราชินี
ฉีดวัคซีน
โครงการบูรณาการความคิดพิชิตปัญหาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้
ผู้อำนวยการมอบเงินสบับสนุนแก่นักเรียนระดับชั้น ป.6 ในการทำหมวกจากกล่องนม
มหกรรม"ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยวิถีชาวนรา เทิศไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"
แข่งขันฟุตซอลนักเรียนอำเภอรือเสาะคัพ ครั้งที่ ๑
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการ จ.นราธิวาส
พิธีละหมาดฮายัด
การแข่งขันฮูลาฮูบรอบคัดเลือก ณ โรงพยาบาลรือเสาะ
กิจกรรมรวมพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เทิศไท้ 80 พรรษา มหาราชินี
กิจกรรมแข่งขันทักษะสุนทรภู่
มหกรรมกีฬา เพื่อความสามัคคี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานของดีเมืองรือเสาะ
กิจกรรม ไหว้ครู
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 (ระดับอำเภอ)
โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2555
ทัศนะศึกษา โรงงาน Hand in Hand
การเรียนการสอน ปันจักสีลัต
Djน้อย ฝึกน้องๆ รุ่นใหม่
ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ณ อาคารฟ้าขาว
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
โครงการดื่มนมโรงเรียนฟรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล
บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรก
พิธีมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 11/2554
การแข่งขันว่ายน้ำ
ประเมินรอบ 3 โดย ส.ม.ศ.
ร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่สังคม
ประเมินภายใน โดย สช.นราธิวาส
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ทัศนะศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับประถม
เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่"
โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
มายากลโชว์การกุศล
มายากลโชว์การกุศล
เทศการวันตรุษจีน
การแข่งขันรายการ"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล จ.สงขลา"
ยินดีต้อนรับ
ทัศนะศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับอนุบาล
สอบ ONET ณ อ.น.ส.โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com