ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


โครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"

โครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"

 

           จากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนไต้ ได้ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนส่งผลให้เกิดความสูญเสียในด้าน ต่างๆ ทั้งเสียชีวิต พิการ ครอบครัวขาดผู้นำ หญิงหม้าย เด็กกำพร้า ทรัพย์สินเสียหาย เกิดความเครียดและมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

          โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของโรงเรียนพบว่า มีนักเรียนและบุคลากรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงได้จัดทำโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่" ขึ้นเพื่อหารายได้ เป้นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาเสริมสร้างสุขภาพจิตของนักเรียนให้ดีขึ้น

           โดยจะดำเนินการมอบทุนและจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ

           ในการนี้โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านมีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่" โดยสามารถบริจาคเงินสนับสนุนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

            - ธนาคาร กสิกรไทย สาขารือเสาะ ชื่อบัญชี กองทุนสู่ฝันวันใหม่ เลขที่บัญชี 306-2-25729-5

            - ธนาคาร กรุงไทย สาขารามัน ชื่อบัญชี กองทุนสู่ฝันวันใหม่ เลขที่บัญชี 920-0-14235-4

            และขอควาามกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะทราบด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7357-2411

ดาวโหลดราบละเอียดได้ที่นี่โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com